Aktualności

20 październik
Dziękujemy :-)
13 październik
Podczas tegorocznej Konferencji nie zabraknie również innowacji. W programie między innymi EGZOTech i roboty rehabilitacyjne oraz virtualna rzeczywistość w rehabilitacji o której opowie LojKe
regulamin

III edycja Ogólnopolskiej Konferencji „IT w zdrowiu”
Gliwice, 19 – 20 października 2016 r.

Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”
ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice

 

Przedmiotem konferencji są najnowsze trendy i technologie w medycynie, w tym sprzęt i rozwiązania wdrożeniowe oraz rozwiązania IT dla służby zdrowia. Tematy wiodące tegorocznej edycji to: elektroniczna dokumentacja medyczna, telemedycyna, zintegrowana platforma danych medycznych i zintegrowany system informatyczny, outsourcing danych medycznych w placówkach służby zdrowia oraz budowanie sieci współpracy badawczo-rozwojowych i tworzenie na tej podstawie przestrzeni do rozwoju nowych technologii w sektorze zdrowia.


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach oraz Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Mobilny Punkt Informacyjny dostępny będzie w Centrum Edukacji i Biznesu "Nowe Gliwice", sala 117, dnia 20 października 2016 r., w godzinach 9:00-14:00.

Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W programie Konferencji między innymi:

 • elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego,
 • integracja systemów informatycznych pomiędzy szpitalami - zintegrowana platforma danych medycznych i zintegrowany system informatyczny,
 • oprogramowanie dla farmacji (zintegrowana obsługa sieci aptek, integracja pakietów lojalnościowych),
 • systemy wspierające pracę laboratoriów analitycznych,
 • systemy elektronicznej rejestracji pacjentów i zintegrowane systemy zarządzania kolejkami,
 • Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia i elektroniczna dokumentacja medyczna,
 • finansowanie służby zdrowia w perspektywie finansowej 2014 – 2020,
 • outsourcing danych medycznych, ochrona danych wrażliwych i ich przechowywanie,
 • projekty wdrożeniowe i budowanie sieci na rzecz współpracy B+R,
 • wdrożenia telemedyczne.


Odbiorcy i uczestnicy:

Lekarze i personel medyczny, farmaceuci, managerowie i kadra zarządzająca placówkami medycznymi, fizjoterapeuci, trenerzy zdrowia, studenci medycyny i kierunków pokrewnych, publiczne i prywatne podmioty zajmujące się promocją zdrowia, pracownicy naukowi, inwestorzy poszukujący nowych projektów i pomysłów medycznych, producenci sprzętu medycznego i oprogramowania dla służby zdrowia.


Organizatorzy: Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. i Miasto Gliwice

Złoty Partner: KAMSOFT S.A.

Patroni Honorowi: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Partnerzy Merytoryczni: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., Klaster MedSilesia, Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. w Gliwicach, EGZOTech Sp. z o.o., LOJKE & Fundacja "Virtual Dream", Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Partnerzy: Future Processing, Ericpol Sp. z o.o. DAS Polska.

Patroni Medialni: Gazeta Lekarska, Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach, klinikiwpolsce.pl, Świat Medycyny i Farmacji, medicalonline.pl, Medycyna Praktyczna, Puls Medycyny, biotechnoologia.pl 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

 • Miasto Gliwice
 • ssm
 • Kamsoft
 • osoz
 • politechnika
 • NIL
 • SUM
 • onkologia
 • GAPR
 • Klaster
 • kardiomed
 • Przychodnia Akademicka
 • STOMOZ
 • DFL
 • LOJKE
 • fundacja VRD
 • EGZOTech
 • Future Processing
 • DAS Polska
 • Dr Eryk
 • tvp3
 • gazeta lekarska
 • KLINIKI W POLSCE
 • biotecjnologia
 • Świat Medycyny i Farmacji
 • Medicalonline
 • Medycyna Praktyczna
 • Puls Medycyny
 • ZPOZ